Klachtenprocedure Klanten

Alle begeleiders van Walburg Zorg zetten zich in om de klant tijdens de dagbesteding zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u als klant een negatieve ervaring meemaakt of dat Walburg Zorg niet voldoet aan uw verwachting.

Er zijn verschillende manieren waarop u een klacht of negatieve ervaring kunt melden:

Bespreek de klacht met de begeleiders
Tijdens dit gesprek mag u iemand meenemen die kan helpen.

Dien een officiële klacht in bij Walburg Zorg
Schrijf Walburg Zorg een brief. In deze brief beschrijft u de volgende punten:

  • waarover heeft u een klacht;
  • wanneer deze heeft plaatsgevonden;
  • wie erbij betrokken waren;
  • waar vond het plaats en waarin schoot Walburg Zorg tekort?
Walburg Zorg zal u binnen 5 werkdagen na ontvangst een brief terug sturen. Neem contact op met een externe instantie U kunt de klacht ook melden bij het Klachtenportaal Zorg, dit is een Onafhankelijke commissie die uw klacht in behandeling kan nemen als u dit wenst. Dit kunt u doen op de volgende manier: Wat voor soort klachten behandelt Walburg Zorg:
  • inzake de begeleiding die u heeft gekregen van Walburg Zorg;
  • als de gegeven informatie van Walburg Zorg niet klopt;
  • als eigendommen kwijt of beschadigd zijn geraakt door Walburg Zorg;
  • problemen met het taxivervoer (indien Walburg Zorg hiervoor verantwoordelijk is).
Ook klachten die bovenstaand niet staan omschreven gaan nemen wij serieus.


©2010 Walburg zorg & aandacht
M 06-45 49 40 32  /  M 06-30 77 90 20

Realisatie: WIE internet & vormgeving