Deelname

Mensen kunnen zich zelf aanmelden. Ook via het Zorgkantoor, de Gemeenten, het UWV of andere (zorg)instellingen kunnen kandidaten worden doorverwezen. Wanneer een klant zich aanmeldt, wordt gekeken wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn en waar de financiën vandaan komen. Vervolgens wordt er samen een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Daarna wordt er samen hard gewerkt om resultaten te behalen. Motivatie is daarbij belangrijk. Het samenspel en het aanboren van aanwezige creativiteit levert dan vaak mooie resultaten op.

Deelnemers die zelf bij "Het Zorgatelier" hun dagbesteding inkopen, kunnen dit uit eigen middelen financieren of met een Persoonsgebonden Budget. Voor zorgbegeleiding geldt dit op een zelfde manier. Voor het verkrijgen van budget is een indicatie nodig. Het Persoonsgebonden Budget wordt door de deelnemer of diens familie/wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd. Meer informatie hierover kun je vinden op de website www.pgb.nl. of vraag Lies Walburg naar de mogelijkheden.

De dagbesteding bij "Het Zorgatelier" kan ingekocht worden per dagdeel, waar een vast dagdeeltarief voor gerekend wordt. Maandelijks ontvang je een gespecificeerde factuur met daarin een overzicht van de gebruikte dagdelen. Deze factuur kan tevens dienst doen als specificatie voor de verantwoording van het Persoonsgebonden Budget.


©2010 Walburg zorg & aandacht
M 06-45 49 40 32  /  M 06-30 77 90 20

Realisatie: WIE internet & vormgeving