Doelgroepen

Er is bij ons op Het Zorgatelier plaats voor enthousiaste mensen die op zoek zijn naar creatieve dagbesteding.

Wie kunnen er bij ons terecht?

 • Mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Mensen met psychische problemen
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een burn-out
 • Mensen met autisme
 • Zmlk/mlk leerlingen
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel

Mensen die rolstoelgebonden zijn, zijn van harte welkom. Wel dienen zij te beschikken over enige sta-functie, zodat zij zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit, die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de individuele klant.

Wie kunnen er niet bij ons terecht?
Er zijn mensen die wij op de dagbesteding niet de begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben. Dit betreffen mensen waarbij sprake is van:

 • Complete overname van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Ontbreken van de sta-functie;
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Wegloopgedrag;
 • Suïcidaal gedrag;
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof blind zijn;
 • Psychoses;
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen, die onveilig zijn voor de groep of de begeleiding;
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Er zijn andere organisaties die uitgerust zijn om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Op de dagbesteding is per dagdeel ruimte voor twee klanten die rolstoel gebonden zijn, maar nog wel beschikken over de sta-functie.

 


©2010 Walburg zorg & aandacht
M 06-45 49 40 32  /  M 06-30 77 90 20

Realisatie: WIE internet & vormgeving