De Friese MeldcodeDe meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten, medewerkers van jeugdinrichtingen en dagbestedingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

De Friese Meldcode is op maat gemaakt voor de Friese situatie en helpt bij het nemen van de juiste stappen. De meldcode bestaat uit een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. De Friese Meldcode is een basismodel: instellingen kunnen dit model aanpassen aan hun eigen situatie.

Indien wij vanuit Walburg Zorg & Aandacht signaleren, komen wij in actie en maken gebruik de meldcode.


©2010 Walburg zorg & aandacht
M 06-45 49 40 32  /  M 06-30 77 90 20

Realisatie: WIE internet & vormgeving