Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij vermoedens van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten, medewerkers van jeugdinrichtingen en dagbestedingen.

Als wij vanuit Walburg Zorg & Aandacht signaleren, komen wij in actie en maken wij gebruik van het 5 stappenplan van de meldcode van Veilig Thuis. Voor meer informatie over de meldcode, zie https://www.regiecentrumbv.nl/media/1347/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-v3.pdf.©2022 Walburg Zorg

Realisatie: WIE internet & vormgeving