Missie

Walburg Zorg is een dagbesteding voor deelnemers met een verstandelijke beperking, psychische achtergrond en deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden onze deelnemers in een kleinschalige setting creatieve dagbesteding. Ons doel is om deelnemers iedere werkdag een tevreden gevoel te geven.

Wij bieden maatwerk-activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke behoefte en mogelijkheden van de deelnemer. Daarbij kijken wij naar ieders talent. Bij ons kun je jezelf zijn en bepaal je als deelnemer het tempo waarop jij je activiteiten uitvoert. Wij begeleiden waar nodig en laten los waar we kunnen. Hoge werkdruk vermijden wij, ontspannen werken en samenzijn staat voorop. Uiteraard bieden we met een vast dagprogramma voldoende structuur en de nodige regelmaat.

Het ondersteunen en ontlasten van ouders, familie, belangenbehartigers en naasten is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Dit vraagt om korte lijntjes. Zo zorgen wij er met elkaar voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en de deelnemer het beste tot zijn recht komt.©2022 Walburg Zorg

Realisatie: WIE internet & vormgeving