Visie

Begeleiden, ondersteunen en zorgen waar nodig, dat is de rol van Walburg Zorg. Wij motiveren en stimuleren onze deelnemers op persoonlijk niveau, passend bij ieders talent, mogelijkheden en interesses. Wij bieden positieve zorg en geven complimenten. Op onze dagbesteding is de sfeer gezellig, inspirerend en enthousiast. We streven naar een gevoel van thuis: veiligheid en geborgenheid waarbij een ieder zich op zijn gemak voelt en ten alle tijde zichzelf durft te zijn.

Walburg Zorg biedt een individueel zorgaanbod. Maatwerk, want dat past. Wat we doen is dus voor elke deelnemer anders. Logisch, want elke deelnemer ís ook anders. Bij Walburg Zorg mag je jezelf zijn. Bij ons is veel mogelijk. We zetten onze kleinschaligheid graag om naar flexibiliteit. Groot worden door klein te blijven!

Kleinschalig betekent voor ons; korte lijnen tussen deelnemer, ouders en begeleiding. Altijd dezelfde gezichten en de huiselijke sfeer zorgen voor een gevoel van veiligheid, duidelijkheid en rust voor de deelnemers, waarin ze zich kunnen ontplooien.©2022 Walburg Zorg

Realisatie: WIE internet & vormgeving